MARKARBETEN
KOMPETENTA - ERFARNA - FLEXIBLA

MARKARBETEN

OM MARKARBETEN

Henrikssons har en komplett maskinpark för markarbeten. Vi arbetar mot både kommersiella aktörer och privatpersoner.

FÖRETAG

Vi utför bland annat:

  • Plöjning för fiber
  • Kabelschaktning
  • Rasering

PRIVATPERSONER

Vi utför bland annat:

  • Markarbeten för villatomter
  • Plattsättning
  • Gräsmattor
  • Transport av sand, grus, singel, makadam, jord.