SNÖRÖJNING
KOMPETENTA - ERFARNA - FLEXIBLA

SNÖRÖJNING

SNÖRÖJNING

Henrikssons bedriver snöröjning och är den hjälpande handen åt fastighetsägare och kommuner, samt har specifik kompetens för snöröjning längs järnvägar. Vår moderna maskinpark och flexibilitet gör att våra kunder ska få en så problemfri vardag som möjligt, oavsett väderlek. Exempel på tjänster är:  Snöröjning, Halkbekämpning (sandning) & Snötransporter.